CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ "CRISTAL" este o instituţie şcolară pentru copiii cu diverse dizabilităţi care, pe lângă organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi de reabilitare prin terapiile specifice desfăşurate, şi construieşte şi alte direcţii de dezvoltare instituţională: formare/informare în domeniul educaţiei speciale, documentare cercetare-experimentare, precum şi servicii educaţionale pentru comunitate.
    Din structura centrului nostru fac parte şi grupele speciale integrate în cadrul G.P.P. 30 şi G.P.P. 20 din Oradea.


Viziunea
    C.Ş.E.I. Cristal Oradea își propune să-și mențină și să-și dezvolte statutul de unitate etalon la nivelul județului Bihor în ce privește educația copiilor cu C.E.S., să promoveze programe educaționale și terapeutic-recuperatorii actuale, europene, care să recunoască şi să răspundă nevoilor diferite ale copiilor/ elevilor ţinând cont de particularitățile lor, de ritmurile de învățare diferite şi asigurând o educaţie de calitate pentru toţi prin intermediul unui curriculum adaptat, a unor măsuri organizaţionale, strategii de predare și a unui mod adecvat de utilizare a resurselor.
    Credem și promovăm un climat „de familie”, intim și unit în care diferențele dintre copii sunt normale, un climat în care acțiunile educative trebuie sa se adapteze la aceste diferențe și la cerințele specifice de educație care derivă din ele, mai degraba decat să obligăm copilul să se adapteze unor aserțiuni pre-fabricate privind scopul și natura învățământului.
Misiunea
    „Porți deschise pentru toți copiii!”
    Misiunea C.Ş.E.I. Cristal Oradea este realizarea unui demers educativ de calitate, adaptat, într-un mediu securizat având drept scop integrarea copiilor cu nevoi speciale în comunitate și sensibilizarea comunității în ce privește nevoile lor.
    În vederea îndeplinirii misiunii noastre ne propunem respectarea și promovarea unor valori fundamentale: PROFESIONALISM, DĂRUIRE, MUNCĂ, SPRIJIN RECIPROC, ALTRUISM, IMPLICARE, ÎNCREDERE, TOLERANȚĂ, INIȚIATIVĂ, RESPECT, COOPERARE, MUNCĂ ÎN ECHIPĂ.

    Cerem respectarea acestor valori atât de la ceilalți cât și de la noi înșine:
    „Fii schimbarea pe care o vrei în lume!” (Mahatma Gandhi)
    Suntem ghidați în munca noastră de câteva principii majore:
  • Valorizarea egală a tuturor copiilor şi a personalului.
  • Creşterea participării copiilor cu C.E.S. la educaţie şi, totodată, reducerea numărului celor excluşi din cultura, curricula şi valorile comunităţii promovate prin şcoala de masă.
  • Reducerea barierelor în învăţare şi participare.
  • Înţelegerea diferenţelor dintre copii ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o problemă ce trebuie depăşită.
  • Creşterea rolului şcolii în construirea comunităţii şi a valorilor ei, precum şi în creşterea performanţelor.
  • Cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între şcoală şi comunitate.Copyright (c) 2017 - CŞEI CRISTAL