înscrierii copilului la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Cristal"

METODOLOGIE DE INSCRIERE A COPIILOR IN INVATAMANTUL PRIMAR - Pentru anul scolar 2020-2021


     Conţinutul dosarului pe care părintele / tutorele îl va prezenta la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.) (Contact: Str. Gheorghe Bariţiu, Nr. 9A; Camera 1 - Tel. 0359462781 / Fax. 0359190996; e-mail: cjraebihor@yahoo.com; cjraebihor@gmail.com)
 • Cerere-tip pentru evaluare complexă şi orientare şcolară / profesională a copiiilor cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale speciale / copiiilor cu cerinţe educaţionale speciale (model print);
 • O copie a actului de identitate a copilului (certificat de naştere / carte de identitate);
 • O copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei / hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
 • Ancheta socială de la SPAS (model print);
 • Fişa medicală sintetică de la medicul de familie (model print);
 • Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate (model print);
 • Fişa de evaluare psihologică (model print);
 • Fişa psihopedagogică (model print)
 • O copie a foii matricole / adeverinţa care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
 • O copie a certificatului de orientare şcolară / profesională;
 • Alte documente în copie (se specifică).

     Pentru frecventarea de către copil / elev a centrului nostru, mai este necesar să prezentaţi asistentei medicale în prima zi de şcoală:
 • examenul coproparazitologic al copilului;
 • dovada vaccinărilor făcute de copil;
 • examenul V.D.R.L. (sânge) al părinţilor.

    Persoană de contact: Eva Oprea - tel. 0741.011.846


Copyright (c) 2017 - CŞEI CRISTAL